การปันส่วนราคาซื้อในธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคและบริโภค (PPA: Retail and Consumer Goods)

การปันส่วนราคาซื้อในธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคและบริโภค (PPA: Retail and Consumer Goods)

การปันส่วนราคาซื้อในธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคและบริโภค
(PPA: Retail and Consumer Goods)

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและแบรนด์ มีสัดส่วนต่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสูงถึง 44%


จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ธุรกิจค้าปลีก และสินค้าอุปโภคและบริโภค มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย (โปรดดูกราฟประกอบ)


  • ราคาซื้อ (Purchase Price) กำหนดไว้ที่ 100%
  • ค่าความนิยม มีมูลค่าสูงถึง 43.2% ของราคาซื้อ (Purchase Price) โดยที่กว่า 50% ของราคาซื้อนั้น จะตกเป็นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  • 44% ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น จะถูกปันส่วนเป็นมูลค่ายุติธรรมของ ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Client/Customer Relationships) และอีก 44% ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น จะเป็นมูลค่ายุติธรรมของแบรนด์ (Brands)
  • ในขณะที่ 20.3% ของราคาซื้อ จะเป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มีตัวตน ซึ่งนับว่ามีสัดส่วนของมูลค่าที่ต่ำกว่าสินทรัพย์ตัวอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy