เครื่องหมายการค้า แบรนด์ และนวัตกรรม ความท้าทายสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก

เครื่องหมายการค้า แบรนด์ และนวัตกรรม ความท้าทายสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก

เครื่องหมายการค้า แบรนด์ และนวัตกรรม
ความท้าทายสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก

บรรยายโดย : คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ

จัดโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา และ Microsoft (Thailand) Co., Ltd.
ณ โรงแรมสยามซิตี้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551
บรรยายโดย : คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ

จัดโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา และ Microsoft (Thailand) Co., Ltd.
ณ โรงแรมสยามซิตี้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน ประเมินมูลค่าอาคาร ประเมินมูลค่าที่ดิน ประเมินราคาค่าเช่า ประเมินมูลค่ายานพาหนะ ประเมินมูลค่ากิจการ การปันส่วนราคาซื้อ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินมูลค่าแบรนด์ ประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า ประเมินมูลค่าความสัมพันธ์ลูกค้า ประเมินมูลค่าฐานลูกค้า ประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเมินมูลค่าสัญญา ประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประเมินมูลค่าสัญญาเช่า ประเมินมูลค่าโดเมนเนม ประเมินมูลค่าอุปกรณ์ ประเมินมูลค่าสิทธิบัตร tangible assets valuation building valuation land valuation equipment valuation machinery valuation intangible assets valuation enterprise valuation business enterprise valuation purchase price allocation ppa ifrs3 ifrs16 rou valuation right of use valuation patent valuation petty patent valuation software valuation copyright valuation customer relationship valuation customer base valuation
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy