อ้างอิงจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TFRS 2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายนั้นจะอยู่ในรูปของ เงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการ

แม้ว่ากิจการจะไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ไีด้รับอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ดังนั้นกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากกิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ได้รับ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิ
 

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ให้บริการ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ “โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่พนักงาน (ESOP)” ซึ่งถือเป็น “รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน” (Equity-settled share-based payment transaction) ทั้งนี้ เพื่อประกอบมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์ (TFRS 2 – Share-Based Payment) โดยใช้ แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิเลือก แบบทวินาม (Binomial Option Pricing Model) หรือ แบบจำลองแบล๊ค-โชลส์ (Black-Scholes Model) สำหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน ซึ่งข้อมูลที่จะนำเข้าแบบจำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ ความผันผวนที่คาดหวัง อายุโครงการ อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง เป็นต้น
 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้