เกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญา
ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ (UK Valuations and Agency) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Fair Value of Intangible Assets) และ มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา (Fair Value of Intellectual Property) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2563) ซึ่งกิจการต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อันหลากหลาย ได้อย่างกว้างขวาง
 
ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
 
   ทรัพย์สินไม่มีตัวตน หมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ (Identifiable Non-Monetary Assets) และไม่มีรูปธรรม (Non-Physical Substance) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กิจการถือไว้เพื่อใช้การผลิตหรือจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ให้คำนิยาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับรู้ และวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
 
   สำหรับทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่กิจการส่วนมากมี และมีการประเมินมูลค่า ได้แก่ ความสัมพันธ์ลูกค้า ฐานลูกค้า สัญญาแฟรนไชส์ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดเมนเนม และอื่นๆ
 
Read more
 
ทรัพย์สินทางปัญญา

   ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึง ทรัพย์สินไม่มีตัวอันเกิดจากผลงานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจฯ
 
   ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายเมื่อได้ทำการจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้
 
   การนำระบบทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ จะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากการประดิษฐ์คิดค้นและความสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดเงินทุนในการค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ต่อไป 
Read more
ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ที่พบในกิจการส่วนมาก
 
ความสัมพันธ์ลูกค้า
/ ฐานลูกค้า
 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 
สัญญาแฟรนไชส์
 
 
โดเมนเนม
 
ใบอนุญาตต่างๆ
 
สิทธิผู้เช่า /
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่พบในกิจการส่วนมาก
 
เครื่องหมายการค้า
(แบรนด์)
 
สิทธิบัตร
/ อนุสิทธิบัตร
 
ลิขสิทธิ์
 
อื่นๆ
 
Classifications of Intangible Assets
 
    1. Marketing-Related Intangible Assets i.e Trademarks, Trade names, Service marks, Collective marks, Certification marks, Trade dress, Newspaper mastheads, Internet domain names, Non-competition agreements, Brand names, Distribution rights, Distribution networks, Retail shelf space, Subscription lists, Supplier relationships, Cooperative ventures

    2. Customer-Related Intangible Assets i.e. Customer lists, Order backlogs, Customer contracts, Customer relationships, Non-contractual relationships, Medical charts and records

    3. Artistic-Related Intangible Assets i.e. Plays, Operas, Ballets, Books, Magazines, Newspapers, Literary works, Musical compositions, Song lyrics, Advertising jingles, Pictures, Photographs, Videos, Audiovisual material, Motion pictures, Films, Music videos, Television programs, Architectural drawings, Blueprints, Product designs, Drawings, Manuscripts, Publications, Slogans, Film libraries
 
    4. Contracted-Based Intangible Assets i.e. License agreements, Royalty agreements, Standstill agreements, Advertising contracts, Construction contracts, Management contracts, Service contracts, Supply contracts, Lease agreements, Construction permits, Franchise agreements, Broadcast rights, Operating rights, Servicing contracts, Employment contracts, Drilling rights, Water rights, Air rights, Timber rights, Route authorities, Airport gates, Development rights, Exploration rights, FCC licenses, Mineral rights, Permits
 
    5. Technology-Based Intangible Assets i.e. Patented technology, Computer software, Computer mask works, Unpatented technology, Databases, Title plants, Trade secrets, Secret formulas, Processes, Recipes, In-process R&D, Laboratory notebooks, Patent applications, Proprietary processes, Technological documentation
 

วิธีการประเมินมูลค่า (Valuation Methodology)

เรามีความชำนาญพิเศษในการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets, IAs) โดยแยกตามกลุ่มต่างๆ (Category) พร้อมตัวอย่าง IAs วิธีการประเมินมูลค่า (Valuation Methodology) และ เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง ดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้