การประเมินค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ
 

   เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property or IP) เป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ประเภทหนึ่ง ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมายการค้า (Trademark) สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copyright) ความลับทางการค้า (Trade Secret) ก็ตาม ถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

   สาระสำคัญของความเป็นทรัพย์สินทางปัญญา คือ การที่ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ต้องมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) ดังนั้นการที่มีบุคคลอื่นมาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Infringement) จึงเป็นประเด็นที่ต้องมีการประเมินค่าเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Damages) ดังกล่าว

   การประเมินค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ (Economic Damages Approaches) มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ทั้งนี้เพื่อการชดใช้และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำผิดสัญญา หรือเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดทั้งที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย ทรัพย์สิน สิทธิหรืออื่นๆต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด

   ในการบังคับให้มีการเยียวยาค่าเสียหาย หากเป็นกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะการผิดสัญญา ค่าเสียหายจะเป็นวิธีการเยียวยาเพื่อการกระทำให้เจ้าหนี้อยู่ในสถานะเสมือนว่ามีการชำระหนี้ตามสัญญา หรือเสมือนว่าไม่เคยมีการทำสัญญานั้นมาก่อนแต่ประการใด

   สำหรับกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำอันเป็นละเมิด ค่าเสียหายจะใช้เป็นวิธีการเพื่อการเยียวยาชดใช้ให้ผู้ถูกละเมิดกลับสู่สถานะเดิม (reinstate) ก่อนที่จะมีการกระทำอันเป็นละเมิดนั้นเกิดขึ้น

   บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ในฐานะผู้ประเมินอิสระ ที่ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่างๆได้ขยายขอบเขตการให้บริการด้านการประเมินค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ (Economic Damages Valuation Services) แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่มีความประสงค์ในรายงานประเมินดังกล่าว เพื่อประกอบการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้

ผลงานการประเมินค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ
 
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้