ผลงานการวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อประกอบมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment - TFRS 2)
 
 
ผลงานการวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อประกอบมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่องการรวมธุรกิจ (Business Combination - TFRS 3)
  
                  
 
                        
 
                   
ผลงานการวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อประกอบมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (Revenue from Contracts with Customers - TFRS 15)
 
Powered by MakeWebEasy.com